یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲
پاکت بسته بندی غذای حیوانات

پاکت بسته بندی غذای حیوانات

پاکت بسته بندی غذای حیوانات امروزه نگهداری از حیوانات خانگی در حال گسترش می باشد و سلامت این حیوانات تاثیر مستقیم در سلامت افراد همراه با آن ها می باشد از این رو، جهت حفظ سلامت این حیوانات باید از غذای آن ها اطمینان کافی داشته باشیم.لذا بسته بندی غذای حیوانات باید مطابق استانداردهای جهانی باشد.

در شرکت گاما پک علاوه بر شناخت اهمیت و حساسیت های غذای حیوانات خانگی که اصلی ترین عامل انتخاب آنالیز مناسب جهت بسته بندی می باشد گرافیک و طراحی چاپ این بسته بندی ها نیز بسیار مورد توجه است چرا که مخاطبین این طیف از بسته بندی به شدت تحت تاثیر طراحی و چاپ و مدل بسته بندی ها هستند.

بسته بندی غذای حیوانات خانگی می بایست تداعی کننده شادابی و تحرک حیوانات خانگی باشد و به همین دلیل استفاده از تصاویر جذاب و زیبا ، رنگ های تند و گرم در این بسته بندی ها توصیه می شود.