پاکت مرکز دوخت

center seal pouch

یکی از ساده ترین و متداول ترین پاکت های بسته بندی، پاکت مرکز دوخت می باشد. این پاکت اغلب از مواد اولیه ی ارزان و ساده تولید می شود و یکی از ویژگی های پاکت های مرکز دوخت این است که می تواند گاست هم داشته باشد که در این حالت از ایستایی بهتری برخوردار می باشد و اکثرا برای محصولاتی نظیر: حبوبات، ماکارونی، ادویه، دستکش خانگی، اسکاچ و… استفاده می شود.

مر کز دوخت

مقالات این نوع بسته بندی را مطالعه کرده اید ؟