دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
پاکت چند لایه سوپاپ دار

پاکت چند لایه سوپاپ دار

این‌ پاکت ها علاوه بر ‌ویژگی چند لایه بودن که توان حفاظت از محتوای درون پاکت اعم از مایعات و نوشیدنی ها تا انواع پودرها و غذاهای متنوع در برابر عوامل فساد و تخریب را ایجاد می کند به واسطه داشتن سوپاپ و امکان خروج گاز متصاعد شده از محصول درون پاکت و مانع ترکیدن و بادکردگی پاکت می شود.

اغلب قهوه ها چه بصورت آسیاب شده و چه بصورت دانه کامل در بسته بندی گاز متصاعد می کنند.

در شرکت صنایع بسته بندی گاما پک برای پاکت های چند لایه از سوپاپ های متفاوتی برای قهوه آسیاب شده و دانه قهوه استفاده می شود نکته مهم این است که خروج گاز فقط یک طرفه بوده و از داخل پاکت به بیرون می باشد. نکته مهم دیگر اینکه خیلی از مواد شیمیایی و سنتزی نیز گازهای متصاعد شونده دارند و فقط اینگونه پاکت ها توان حفاظت و نگه داری از آن را دارند.