loader image
پاکت چند لایه سوپاپ دار

پاکت چند لایه سوپاپ دار

این‌ پاکت ها علاوه بر ‌ویژگی چند لایه بودن که توان حفاظت از محتوای درون پاکت اعم از مایعات و نوشیدنی ها تا انواع پودرها و غذاهای متنوع در برابر عوامل فساد و تخریب را ایجاد می کند به واسطه داشتن سوپاپ و امکان خروج گاز متصاعد شده از محصول درون پاکت و مانع ترکیدن و بادکردگی پاکت می شود.

اغلب قهوه ها چه بصورت آسیاب شده و چه بصورت دانه کامل در بسته بندی گاز متصاعد می کنند.

در شرکت صنایع بسته بندی گاما پک برای پاکت های چند لایه از سوپاپ های متفاوتی برای قهوه آسیاب شده و دانه قهوه استفاده می شود نکته مهم این است که خروج گاز فقط یک طرفه بوده و از داخل پاکت به بیرون می باشد. نکته مهم دیگر اینکه خیلی از مواد شیمیایی و سنتزی نیز گازهای متصاعد شونده دارند و فقط اینگونه پاکت ها توان حفاظت و نگه داری از آن را دارند.